Про портал

Геопортал "Адміністративно-територіального устрою України" забезпечує створення, наповнення,підтримання в актуальному стані бази даних і метаданих про адміністративно-територіальні одиниці, топографію, населені пункти, автошляхи та залізниці, законодавчі дані про зміни адмінтерустрою, перспективні плани формування територій громад, бюджетні паспорти громад, дані про об’єднані територіальні громади, кількісні показники по навчальних закладах чи інших соціальних об’єктах, бюджету, розміру дотацій або субвенції тощо.

Розробники

Геопортал розроблений ДП «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» за дорученням Віце-прем’єр-міністра – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка, за участі Мінрегіону та за сприяння швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO.

Джерела інформації 

Назва шару Атрибути Значення Джерело
1 2 3 4 5

Топографічна основа

1

Населені пункти (контури населених пунктів відображають межу забудови) Код об’єкта місто, селище міського типу, село, селище Класифікатор інформації, яка відображається на топогра­фічних картах масштабів 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000, Укргеодезкартографія 1998 р.
    Стан жилий, нежилий, знятий з обліку (ліквідований) Топографічна карта масштабу 1:100 000; Відомості Верховної Ради України. Щотижневий нормативний бюлетень;
    Власна назва українською, транслітерація латиною Топографічна карта масштабу 1:100 000; Відомості Верховної Ради України. Щотижневий нормативний бюлетень; сайт Верховної Ради України; Україна Адмінстративно-територіальний устрій: Офіційне видання / К.:НДІГК, 2012.-775 с.
    Кількість мешканців Кількість мешканців Чисельність наявного населення України 1.01.2015 р. Державна служба статистики України (для міст та смт). Матеріали всеукраїнського перепису населення 2001 р. Державна служба статистики України (для сіл та селищ);
    Політико-адміністративне значення столиця, обласний центр, центр району, обласного значення, районного значення, сільська рада, селищна рада Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України, ДК 014-97 в трьох томах, який затверджено та введено в дію наказом Дежкомстандарту України від 31.10.97 № 659 із змінами; Відомості Верховної Ради України. Щотижневий нормативний бюлетень; сайт Верховної Ради України; Україна Адмінстративно-територіальний устрій: Офіційне видання / К.:НДІГК, 2012.-775 с.
    Код КОАТУУ КОАТУУ Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України, ДК 014-97 в трьох томах, який затверджено та введено в дію наказом Дежкомстандарту України від 31.10.97 № 659 із змінами
    Герб, прапор Зображення прапору та малого/великого герба адміністративно-територіальної одиниці З офіційного сайту органів місцевого самоврядування
    Поштовий код Поштовий код Довідник поштових кодів з офіційного сайту ДП«Укрпошта» http://services.ukrposhta.com/postindex_new/
    Телефоний код Телефоний код Коди автоматичного міжміського зв'язку http://ukrtelecom.ua/reference/trunkline_code/code
2 Автомобільні дороги Код об’єкта, індекси та номери Міжнародні, національні, регіональні, територіальні та місцеві Топографічна карта масштабу 1:100 000; Матеріали космічних знімань з відкритих джерел; Постанова КМУ від 16.09.2015 № 712 «Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення»; Класифікатор інформації, яка відображається на топогра­фічних картах масштабів 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000, Укргеодезкартографія 1998 р.
3 Залізниці Код об’єкта, власна назва, характеристики Залізниці ширококолійні, залізничні станції, зупинки Топографічна карта масштабу 1:200 000; Матеріали космічних знімань з відкритих джерел; Атлас схем железных дорог государств участников СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии. Роскартография 1999 г.; Класифікатор інформації, яка відображається на топогра­фічних картах масштабів 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000, Укргеодезкартографія 1998 р.
4 Гідрографія Код об’єкта, власна назва, характеристики Моря, водосховища, озера, ставки, ріки, канали, болота та заболоченості Топографічна карта масштабу 1:200 000; Матеріали космічних знімань з відкритих джерел; Класифікатор інформації, яка відображається на топогра­фічних картах масштабів 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000, Укргеодезкартографія 1998 р.
5 Рослинність Код об’єкта, вид Ліси, лісополоси, сади Топографічна карта масштабу 1:200 000; Матеріали космічних знімань з відкритих джерел; Класифікатор інформації, яка відображається на топогра­фічних картах масштабів 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000, Укргеодезкартографія 1998 р.

Межі адміністративно – територіальних одиниць

6

Державний кордон України Код об’єкта, власна назва, код КОАТУУ, кількість мешканців, площа, характеристики українською, транслітерація латиною Топографічна карта масштабу 1:100 000; Чергова довідкова карта України масштабу 1:100 000 (ДП «Укркартгеофонд»); Нормативні акти вищих органів влади України
7 Межі АРК, областей, районів, міських рад міст республіканського та обласного значення Код об’єкта, власна назва, код КОАТУУ, кількість мешканців, площа, характеристики українською, транслітерація латиною Чергова довідкова карта України масштабу 1:100 000 (ДП «Укркартгеофонд»); Картографічні матеріали на основі топографічної карти масштабу 1:200 000 надані обласними державними адміністраціями на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 14 березня 2005 р. №256-ск/97; Серія політико –адміністративних карт областей масштабу 1:250 000, виданих ДНВП «Картографія» (офіційне видання)
8 Межі сільських рад Код об’єкта, власна назва, код КОАТУУ, кількість мешканців, площа, характеристики українською, транслітерація латиною Картографічні матеріали на основі топографічної карти масштабу 1:200 000 надані обласними державними адміністраціями на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 14 березня 2005 р. №256-ск/97; Серія політико –адміністративних карт областей масштабу 1:250 000, виданих ДНВП «Картографія» (офіційне видання)

Нормативно-правова основа

 • Конституція України;
 • Закон України “Про топографо-геодезичну ікартографічну діяльність”;
 • Закон України “Про географічні назви”;
 • Закон України “Про місцеве самоврядування вУкраїні”;
 • Земельний Кодекс України;
 • Закон України “Про наукову і науково-технічнудіяльність”;
 • Закон України “Про Кабінет Міністрів України”;
 • Закон України “Про регламент Кабінету МіністрівУкраїни”;
 • Закон України “Про регламент Верховної РадиУкраїни”;
 • Положення про порядок вирішення питаньадміністративно-територіального устрою, затвердженого Указом Президії ВерховноїРади УРСР 12 березня 1981 року № 1654;
 • Розпорядження Кабінету МіністрівУкраїни від 10 листопада 2010 року № 2081-р “Про затвердження плану заходівщодо встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, назвнаселених пунктів і віднесення їх до певних категорій”;
 • Концепція Державної цільовоїнауково-технічної програми розвитку топографо-геодезичної діяльності танаціонального картографування на 2011-2015 роки, схваленої розпорядженнямКабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 2354-р.;
 • Інструкція з ведення Черговоїдовідкової карти України, затвердженої наказом Державного комітету природнихресурсів від 03.06.2004 № 54.