Гвіздецька територіальна громада

Інформація
Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
13750
дошкільного віку (діт.) 1077
шкільного віку (діт.) 1587
Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади 15
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади (грн.)
у тому числі:
11 416 500
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України (грн.) 6 836 300
бюджету розвитку (грн.) 35 000
базової дотації (грн.) 4 545 200
реверсної дотації (грн.) 0
Площа території спроможної територіальної громади, км2 129,81
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування
у тому числі:
-
загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня 3
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня 3
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 2
дошкільних навчальних закладів 6
закладів позашкільної освіти 1
закладів культури 27
закладів фізичної культури 0
фельдшерсько-акушерських пунктів 14
амбулаторій, поліклінік 5
лікарень 1
станцій швидкої допомоги 0
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:
правоохоронної діяльності є
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав
пенсійного забезпечення є
соціального захисту є
пожежної безпеки є
казначейського обслуговування є
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування є
Відомості
Найменування населених пунктів, що входять до складу громади Підпорядкування Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
1 село Загайпіль Загайпільська сільська рада
2 село Берем'яни Гвіздецька селищна рада
3 село Бучачки Балинцівська сільська рада
4 село Балинці Балинцівська сільська рада
5 село Малий Гвіздець Старогвіздецька сільська рада
6 село Чехова Остапківська сільська рада
7 село Підгайчики Підгайчиківська сільська рада 2657
8 село Остапківці Остапківська сільська рада
9 село Кобилець Загайпільська сільська рада
10 село Хом'яківка Кулачківська сільська рада 1010
11 село Назірна Загайпільська сільська рада
12 село Кулачківці Кулачківська сільська рада
13 село Старий Гвіздець Старогвіздецька сільська рада
14 смт Гвіздець Гвіздецька селищна рада 1931
15 село Трофанівка Балинцівська сільська рада