Болехівська територіальна громада

Інформація
Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
20211
дошкільного віку (діт.) 1844
шкільного віку (діт.) 2204
Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади 11
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади (грн.)
у тому числі:
20 405 800
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України (грн.) 13 894 100
бюджету розвитку (грн.) 210 000
базової дотації (грн.) 6 301 700
реверсної дотації (грн.) 0
Площа території спроможної територіальної громади, км2 287,66
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування
у тому числі:
-
загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня 7
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня 0
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 0
дошкільних навчальних закладів 4
закладів позашкільної освіти 1
закладів культури 22
закладів фізичної культури 1
фельдшерсько-акушерських пунктів 6
амбулаторій, поліклінік 2
лікарень 1
станцій швидкої допомоги 0
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:
правоохоронної діяльності є
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав є
пенсійного забезпечення є
соціального захисту є
пожежної безпеки є
казначейського обслуговування є
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування є