Богородчанська територіальна громада

Інформація
Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
23542
дошкільного віку (діт.) 1633
шкільного віку (діт.) 3156
Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади 14
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади (грн.)
у тому числі:
28 613 300
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України (грн.) 28 463 300
бюджету розвитку (грн.) 150 000
базової дотації (грн.) 0
реверсної дотації (грн.) 0
Площа території спроможної територіальної громади, км2 213,40
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування
у тому числі:
-
загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня 6
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня 7
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 2
дошкільних навчальних закладів 9
закладів позашкільної освіти 3
закладів культури 28
закладів фізичної культури 1
фельдшерсько-акушерських пунктів 8
амбулаторій, поліклінік 3
лікарень 1
станцій швидкої допомоги 0
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:
правоохоронної діяльності є
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав є
пенсійного забезпечення є
соціального захисту є
пожежної безпеки є
казначейського обслуговування є
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування є