Букачівська територіальна громада

Інформація
Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
5357
дошкільного віку (діт.) 205
шкільного віку (діт.) 401
Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади 13
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади (грн.)
у тому числі:
4 753 500
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України (грн.) 2 250 000
бюджету розвитку (грн.) 60 000
базової дотації (грн.) 2 443 500
реверсної дотації (грн.) 0
Площа території спроможної територіальної громади, км2 140,11
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування
у тому числі:
-
загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня 3
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня 4
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 0
дошкільних навчальних закладів 1
закладів позашкільної освіти 0
закладів культури 14
закладів фізичної культури 0
фельдшерсько-акушерських пунктів 6
амбулаторій, поліклінік 1
лікарень 1
станцій швидкої допомоги 0
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:
правоохоронної діяльності немає
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав
пенсійного забезпечення немає
соціального захисту немає
пожежної безпеки немає
казначейського обслуговування немає
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування є
Відомості
Найменування населених пунктів, що входять до складу громади Підпорядкування Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
1 село Чернів Букачівська селищна територіальна громада
2 село Козарі Букачівська селищна територіальна громада
3 село Посвірж Букачівська селищна територіальна громада
4 село Букачівська Слобода Букачівська селищна територіальна громада
5 село Зруб Букачівська селищна територіальна громада
6 село Витань Букачівська селищна територіальна громада
7 село Журавеньки Букачівська селищна територіальна громада
8 смт Букачівці Букачівська селищна територіальна громада 1408
9 село Вишнів Букачівська селищна територіальна громада
10 село Чагрів Чагрівська сільська рада
11 село Луковець-Вишнівський Луковецько-Вишнівська сільська рада
12 село Колоколин Колоколинська сільська рада
13 село Луковець-Журівський Луковецько-Вишнівська сільська рада