Надвірнянська територіальна громада

Інформація
Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
49154
дошкільного віку (діт.) 3727
шкільного віку (діт.) 5648
Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади 15
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади (грн.)
у тому числі:
61 862 100
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України (грн.) 60 342 100
бюджету розвитку (грн.) 1 520 000
базової дотації (грн.) 0
реверсної дотації (грн.) 0
Площа території спроможної територіальної громади, км2 195,81
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування
у тому числі:
-
загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня 14
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня 3
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 4
дошкільних навчальних закладів 10
закладів позашкільної освіти 3
закладів культури 28
закладів фізичної культури 2
фельдшерсько-акушерських пунктів 10
амбулаторій, поліклінік 2
лікарень 3
станцій швидкої допомоги 0
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:
правоохоронної діяльності є
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав
пенсійного забезпечення є
соціального захисту є
пожежної безпеки є
казначейського обслуговування є
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування є