Єзупільська територіальна громада

Інформація
Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
8552
дошкільного віку (діт.) 634
шкільного віку (діт.) 834
Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади 6
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади (грн.)
у тому числі:
7 891 600
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України (грн.) 3 924 800
бюджету розвитку (грн.) 0
базової дотації (грн.) 3 966 800
реверсної дотації (грн.) 0
Площа території спроможної територіальної громади, км2 97,04
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування
у тому числі:
-
загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня 2
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня 3
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 0
дошкільних навчальних закладів 1
закладів позашкільної освіти 0
закладів культури 15
закладів фізичної культури 0
фельдшерсько-акушерських пунктів 3
амбулаторій, поліклінік 2
лікарень 1
станцій швидкої допомоги 0
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:
правоохоронної діяльності є
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав
пенсійного забезпечення є
соціального захисту є
пожежної безпеки є
казначейського обслуговування є
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування є
Відомості
Найменування населених пунктів, що входять до складу громади Підпорядкування Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
1 село Побережжя Поберезька сільська рада
2 село Узин Узинська сільська рада
3 село Довге Довгівська сільська рада
4 смт Єзупіль Єзупільська селищна рада 2978
5 село Ганнусівка Ганнусівська сільська рада
6 село Стриганці Стриганецька сільська рада