Вигодська територіальна громада

Інформація
Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
18921
дошкільного віку (діт.) 1491
шкільного віку (діт.) 2380
Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади 17
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади (грн.)
у тому числі:
23 140 600
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України (грн.) 18 208 500
бюджету розвитку (грн.) 200 000
базової дотації (грн.) 4 732 100
реверсної дотації (грн.) 0
Площа території спроможної територіальної громади, км2 803,48
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування
у тому числі:
-
загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня 5
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня 6
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 3
дошкільних навчальних закладів 3
закладів позашкільної освіти 0
закладів культури 34
закладів фізичної культури 0
фельдшерсько-акушерських пунктів 14
амбулаторій, поліклінік 2
лікарень 1
станцій швидкої допомоги 0
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:
правоохоронної діяльності є
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав є
пенсійного забезпечення є
соціального захисту є
пожежної безпеки є
казначейського обслуговування є
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування є
Відомості
Найменування населених пунктів, що входять до складу громади Підпорядкування Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
1 село Пациків Вигодська селищна територіальна громада
2 село Вишків Вигодська селищна територіальна громада
3 село Новоселиця Вигодська селищна територіальна громада
4 село Кропивник Вигодська селищна територіальна громада
5 село Пшеничники Вигодська селищна територіальна громада 624
6 смт Вигода Вигодська селищна територіальна громада 2225
7 село Сенечів Вигодська селищна територіальна громада
8 село Старий Мізунь Вигодська селищна територіальна громада
9 село Новий Мізунь Вигодська селищна територіальна громада
10 село Максимівка Лолинська сільська рада
11 село Лолин Лолинська сільська рада
12 село Шевченкове Шевченківська сільська рада
13 село Мислівка Шевченківська сільська рада
14 село Підліски Підлісківська сільська рада 514
15 село Ангелівка Лолинська сільська рада 315
16 село Ілемня Ілемнянська сільська рада 1456
17 село Новошин Вигодська селищна територіальна громада