Чернелицька територіальна громада

Інформація
Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
5844
дошкільного віку (діт.) 356
шкільного віку (діт.) 583
Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади 8
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади (грн.)
у тому числі:
4 902 400
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України (грн.) 2 317 400
бюджету розвитку (грн.) 0
базової дотації (грн.) 2 585 000
реверсної дотації (грн.) 0
Площа території спроможної територіальної громади, км2 106,46
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування
у тому числі:
-
загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня 2
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня 3
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 1
дошкільних навчальних закладів 5
закладів позашкільної освіти 0
закладів культури 16
закладів фізичної культури 0
фельдшерсько-акушерських пунктів 6
амбулаторій, поліклінік 2
лікарень 0
станцій швидкої допомоги 0
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:
правоохоронної діяльності є
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав
пенсійного забезпечення є
соціального захисту є
пожежної безпеки є
казначейського обслуговування є
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування є