Коломийська територіальна громада

Інформація
Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
69011
дошкільного віку (діт.) 5061
шкільного віку (діт.) 8746
Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади 6
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади (грн.)
у тому числі:
86 040 500
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України (грн.) 71 616 300
бюджету розвитку (грн.) 5 105 000
базової дотації (грн.) 9 319 200
реверсної дотації (грн.) 0
Площа території спроможної територіальної громади, км2 123,58
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування
у тому числі:
-
загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня 13
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня 3
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 1
дошкільних навчальних закладів 14
закладів позашкільної освіти 4
закладів культури 23
закладів фізичної культури 5
фельдшерсько-акушерських пунктів 4
амбулаторій, поліклінік 2
лікарень 3
станцій швидкої допомоги 0
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:
правоохоронної діяльності є
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав
пенсійного забезпечення є
соціального захисту є
пожежної безпеки є
казначейського обслуговування є
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування є