Обертинська територіальна громада

Інформація
Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
9591
дошкільного віку (діт.) 542
шкільного віку (діт.) 1068
Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади 9
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади (грн.)
у тому числі:
8 314 600
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України (грн.) 3 753 000
бюджету розвитку (грн.) 105 000
базової дотації (грн.) 4 456 600
реверсної дотації (грн.) 0
Площа території спроможної територіальної громади, км2 161,22
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування
у тому числі:
-
загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня 2
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня 5
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 0
дошкільних навчальних закладів 3
закладів позашкільної освіти 1
закладів культури 19
закладів фізичної культури 0
фельдшерсько-акушерських пунктів 7
амбулаторій, поліклінік 1
лікарень 0
станцій швидкої допомоги 0
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:
правоохоронної діяльності є
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав є
пенсійного забезпечення є
соціального захисту є
пожежної безпеки є
казначейського обслуговування є
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування є