Дата прийняття акту 2017-07-21
Зміст рішення У повідомленні про зміни в адміністративно-територіальному устрої Львівської області, опублікованому у Відомостях Верховної Ради України, 1992 р, № 30, стор. 1030 абзац шостий записати у такій редакції: "у Радехівському районі утворила Завидчанську сільраду з центром у селі Завидче;" (підстава: рішення Львівської обласної ради від 04.06.1992, ЦДАВО України: ф. 1, оп. 20, спр. 2414, арк. 1, 2, 4, 10,11).
Дата публікації у відомостях Верховної Ради 2017-07-21
№ та стаття відомостей Верховної Ради 29, с. 52
Область Район Підпорядкування Назва Тип зміни Старе значення Нове значення
Львівська область Радехівський район Радехівський район Завидчанська сільська рада зміна назви Завидченська Завидчанська