1076-IV

Номер акту 1076-IV
Дата прийняття акту 2003-07-09
Зміст рішення Відновити селищу міського типу Дзержинськ Дзержинського району Житомирської області колишнє найменування Романів та перейменувати Дзержинський район Житомирської бласті на Романівський.Житомирська обласна рада у зв'язку з відновленням селищу міського типу Дзержинськ Дзержинського району колишнього найменування Романів (Відомості Верховної Ради України, 2004, №2, ст.20) рішенням від 23 грудня 2003 року перейменувала Дзержинську селищну раду на Романівську. (ВВРУ №11, стор.384)
Дата публікації у відомостях Верховної Ради 2004-01-09
№ та стаття відомостей Верховної Ради 2, ст.20