Attention! The portal is in beta-testing!

Chernivetska oblast -

Number Name The administrative center Subordination Localities KOATUU Population (cnt.) Postal code
1 Vashkovetska village community Vashkivtsi Sokyrianskyi rayon 1. village Vashkivtsi
2. village Nova Sloboda
3. village Strumok
4. village Shyshkivtsi
7324082000
2 Velykokuchurivska village community Velykyi Kuchuriv Storozhynetskyi rayon 1. village Velykyi Kuchuriv
2. village Hlybochok
3. village Hodyliv
4. village Sniachiv
5. village Tysovets
7321080901
3 Vyzhnytska city community Vyzhnytskyi rayon 7320510100
4 Volokivska village community Voloka Hlybotskyi rayon 1. village Valia Kuzmyna
2. village Voloka
3. village Hrushivka
7321080900
5 Hlybotska village community Hlyboka Hlybotskyi rayon 1. town Hlyboka
2. village Mykhailivka
3. village Chervona Dibrova
7321055100
6 Klishkovetska village community Klishkivtsi Khotynskyi rayon 1. village Klishkivtsi
2. village Mlynky
3. village Poliana
7325083600
7 Mamalyhivska village community Mamalyha Novoselytskyi rayon 1. village Balkivtsi
2. village Dranytsia
3. village Koshuliany
4. village Mamalyha
5. village Nehryntsi
6. village Nesvoia
7. village Podvirne
8. village Stalnivtsi
7323084300
8 Nedoboivska village community Nedoboivtsi Khotynskyi rayon 1. village Dolyniany
2. village Kerstentsi
3. village Nedoboivtsi
4. village Stavchany
7325085600
9 Rukshynska village community Rukshyn Khotynskyi rayon 1. village Hordivtsi
2. village Orestivka
3. village Pryhorodok
4. village Rashkiv
5. village Rukshyn
6. village Cheponosy
7325087601
10 Sokyrianska city community Sokyriany Sokyrianskyi rayon 1. city Sokyriany
2. village Kobolchyn
7324010100
11 Storozhynetska city community Storozhynetskyi rayon 7324510100
12 Tereblechenska village community Hlybotskyi rayon 7321085400
13 Ust-Putylska village community Ust-Putyla Putylskyi rayon 1. village Byskiv
2. village Biskiv
3. village Marynychi
4. village Petrashi
5. village Ust-Putyla
6. village Shpetky
7323585500