1460-VI

Number of act 1460-VI
Date of decision act 2009-06-04
Content of the decision 1-vkliuchyty-in-mezhi-mista-zvenyhorodka-zvenyhorodskoho-to-the-area-cherkaskoi-oblasti-6584-hectare-lands-yaki-znakhodiatsia-at-vidanni-zvenyhorodskoi-miskoi-for-the-sake-of-2800-hectare-lands---hudzivskoi-silskoi-for-the-sake-of-43619-hectare-lands---stebnivskoi-silskoi-for-the-sake-of-4830-hectare-lands-yaki-znakhodiatsia-at-vidanni-ozirnianskoi-silskoi-for-the-sake-of-zvenyhorodskoho-to-the-area-that-zatverdyty-terytoriiu-mista-zvenyhorodka-zahalnoiu-ploshcheiu-208000-hektara2-vstanovyty-mezhi-mista-zvenyhorodka-zvenyhorodskoho-to-the-area-cherkaskoi-oblasti-zhidno-z-dodatkom
Date of Supreme Council 2009-08-28
Number and section Supreme Council 34-35, ст.510