Дата прийняття акту
Зміст рішення
Дата публікації у відомостях Верховної Ради
№ та стаття відомостей Верховної Ради